Bättre liv för sjuka äldre i Dalarna

Stäng

Kontakt

Charlotta Borelius

Samordnare

023- 49 06 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Patient blir väl omhändertagen av sköterska. Äldre person trycker ut tabletter ur en karta. Höstbild med gärdesgård vid väg i skogsmiljö. Omtanke förmedlas via att en yngre hand läggs på två äldre händer.

Den nationella överenskommelsen "Bättre liv för sjuka äldre" handlar om att ha de mest sjuka äldres behov i centrum och att stärka samverkan mellan kommuner och landsting.

Målet är att den äldre personen ska kunna åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till god vård och omsorg. Dalarna arbetar aktivt med den nationella överenskommelsen och flera förbättringssarbeten pågår i länet.

Vi arbetar för:

  • God läkemedelsanvändning
  • Sammanhållen vård och omsorg
  • Förebyggande arbete
  • Kvalitetsförbättringar vid vård i livets slut och för personer med demenssjukdom