Idébeskrivning och projektdirektiv

Stäng

Kontakt

Anna Garmo

Projektledare

070-227 60 64 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vi använder oss av projektdokumentationsmallen PROJEKTiL som de flesta landsting i Sverige använder. Den hjälper oss i projektet att få en säker dokumentation och ett strukturerat arbetssätt. Alla dokument sparas på Projektportalen för att de ska vara lättillgängliga för alla i projektledningen och undvika risker med att dokumenten tappas bort eller inte finns tillgängliga när man behöver dem.