Vårdbarometern

Stäng

Kontakt

Leo Musikka

Utredare

023-49 01 72, 070-282 94 51 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vårdbarometern är en befolkningsundersökning vars syfte är att systematiskt och över tid ge landstingen en uppfattning om den vuxna befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården.

Sedan 2010 genomförs Vårdbarometern i ny tappning och årligen telefonintervjuas ungefär 0,5 procent av den vuxna befolkningen (18 år och äldre). Det innebär ca 1000 slumpmässigt utvalda personer i län med Dalarnas befolkningsstorlek. Du som väljer att delta bidrar således till att förbättra vårt kunskapsunderlag för utveckling av vården.

Alla landsting och regioner deltar i arbetet som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting. Undersökningarna genomförs av Institutet för Kvalitetsindikatorer (Indikator).

Resultat från genomförda undersökningar

Vårdbarometern