Fakta och råd om barn och ungas psykiska ohälsa

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

En ung tjej som tittar ner i golvet och ser ledsen ut.

Alla människor är med om olika slags svårigheter i livet. Och vi reagerar när det händer. Man kan t ex bli ledsen eller arg och visa det på olika sätt. En del av oss blir tysta, andra blir bråkiga – alla har sitt sätt att visa att något inte är riktigt bra.

Stöd och hjälp

En första hjälp när man mår psykiskt dåligt kan vara att prata med någon betydelsefull vuxen t ex en förälder, kompis, någon på skolan, fritids eller arbetsplatsen. Men man kan också behöva mer hjälp och då finns den på olika ställen i samhället.

I länkarna till höger på sidan kan du läsa mer om och ta reda på vart du kan vända dig med olika frågor som rör psykisk ohälsa eller livssituationer som kan göra att man inte mår bra psykiskt.

Lättare psykiska besvär

Vid lättare psykiska besvär som lätt eller medelsvår depression eller ångest, sömnsvårigheter, kris- eller sorgreaktion ska man i första hand vända sig till samtalsmottagningen för barn och unga på vårdcentralen för att få hjälp. Läkaren på vårdcentralen remitterar vidare till psykiatrin om det behövs.

Man kan också vända sig till ungdomsmottagningen där man bor.

Går man i skolan kan man vända sig till elevhälsan vid den skola där man går.

Om man vill kan man också besöka umo.se för råd, stöd och information.

Allvarligare psykiska besvär

Vid allvarligare psykiska besvär, t ex svårare depressioner, psykoser, ätstörningar kan man vända sig direkt till den psykiatriska vården. Är man under 18 år vänder man sig till den barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP).

Är man 18 år eller äldre vänder man sig till den vuxenpsykiatriska mottagningen på orten.

Akuta psykiska besvär

0-17 år

Under kontorstid kontaktar man den barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagning som är knuten till den kommun man bor. Utanför kontorstid ringer man 023-49 20 70.

Om du är 18 år eller äldre

Under kontorstid kontaktar man den psykiatriska öppenvårdsmottagning som är knuten till den kommun där man bor. Behöver man akut hjälp utanför kontorstid, kontaktar du psykiatrins akutmottagning i Säter som är öppen dygnet runt. Psykiatriska akutmottagningen: 0225-49 44 00.

Vid livshotande tillstånd ring 112.

Fråga om råd

Telefonjourer och rådgivning på 1177.se - till exempel till Nationella hjälplinjen och BRIS.

 

Barns rättigheter

Alla barn och ungdomar har rätt att ha det bra och känna sig trygga, bli lyssnade på och få hjälp om de till exempel har ont i kroppen eller mår psykiskt dåligt. Det står i FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Barn och ungdomar har rätt att få gå i skolan och att ha en bra fritid. Ingen vuxen får göra barn illa.

Den du vänder dig till ska lyssna till dig med vänlighet och respekt och svara så gott den kan på det du undrar över. Ibland är den hjälpen tillräcklig, andra gånger kan man behöva mer hjälp. Den du talar med ska då hjälpa dig att komma i kontakt med den verksamhet som har till uppgift att ge det stöd du behöver. Det är viktigt att se till hela din situation när du mår psykiskt dåligt, ibland behöver man ändra på något i din miljö för att du ska må bra. Ett exempel är om du blir mobbad, då måste mobbingen upphöra. Ofta samarbetar man runt ett barn/ungdom för att det ska bli så bra som möjligt. Det gör man tillsammans med dig och din familj, om ni själva vill det.