Kurser och konferenser

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Inbjudan till och material från kurser och konferenser.

Länsdag palliativ vård

Palliativa rådet anordnar torsdag den 19 maj 2016 en länsdag som riktar sig till dig som är anställd inom kommun och landsting. Mer detaljerat program kommer.

Plats: Teknikdalen, Borlänge 

Presentationer från länsdag Palliativ vård 2015-05-19, "Farmakologisk smärtbehandling vid avancerad sjukdom – så ska vi göra!"

Länsdag palliativ vård - Gunilla Lundquist (PowerPoint)Smärtbehandling vid avancerad sjukdom, Staffan Lundström (PowerPoint)God vård i livets slut - LCP en kvalitetsutveckling för döende patienter på Avesta lasarettProgram för dagen

Presentationer från Länsdag Palliativ vård vid hjärtsjukdom 2014-05-14

Palliativ vård vid hjärtsjukdom
Palliativt råd i Dalarna
Svenska palliativregistret