Mer om Falu lasarett

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Falu lasarett har sitt ursprung vid Falu koppargruva. En sjukstuga för akut sjuka och skadade med 12 platser inrättades vid gruvan redan 1695 – Det första akutsjukhuset i Sverige.

Det moderna länslasarettet i Falun har också en intressant historia som sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden. 1897 delades sjukhuset i en medicinsk och en kirurgisk avdelning och det kan väl sägas vara starten för det moderna specialiserade länssjukhuset.

Lasarettet har ca 455 vårdplatser varav 35 vårdplatser för psykiatri (inkl Barn och ungdomspsykiatri).

På lasarettet arbetar ca 3 300 anställda (drygt 200 läkare, drygt 1 000 sjuksköterskor och knappt 1 000 undersköterskor).

En ”vanlig” dag utförs på lasarettet cirka 670 läkarbesök, 160 besök på akuten, 400 röntgenundersökningar, 10 förlossningar, 30 operationer på centraloperationsenheten samt knappt 8000 lab/analysprover.