Mora lasarett

Stäng

Kontakt

Mora lasarett

Mora lasarett 792 85 Mora 0250-49 30 00

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Mora Lasaretts entré.

Mora lasarett invigdes 1912 och har sedan dess utvecklats till ett av Dalarnas två akutsjukhus för befolkning och besökare i norra och västra Dalarna.

Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den största delen av vårdtillfällena som ges till utomlänspatienter i Dalarna sker vid lasarettet i Mora.

Lasarettet har idag 155 slutenvårdplatser och ett antal specialistmottagningar. Vid lasarettet arbetar ca 1000 personer. I denna siffra ingår även servicepersonal.

Verksamheter

Akutmottagning
Arbetsterapi

Barn- och ungdomsmottagning
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning
Bild- och funktionsmedicin (röntgen och mammografi)

Dietistenhet

Geriatrik

Habilitering
Hudbehandlingsenhet

Kirurgkliniken
Kuratorsverksamhet
Kvinnoklinik

Laboratoriemedicin
Logopedmottagning

Medicinklinik

Operation, anestesi och intensivvård
Ortopediska kliniken

Sjukgymnastik

Vuxenpsykiatrimottagning

Ögonmottagning
Öron-, näs- och halsmottagning