Stöd vid funktionsnedsättning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

En grupp glada äldre människor.

Landstingets del av LSS, som är Råd och Stöd, samordnas av tjänsteman med sakkunskap inom funktionshinderområdet.

Kultur och Bildningsförvaltningen har från verksamhetsåret 2017 ansvar för organisationsbidrag till ideella och idéburna organisationer.