Ledamöter i Funktionshinderrådet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ledamöter i Funktionshinderrådet i Dalarna, FRID mandatperiod 2015 -- 2018

Landstinget Dalarna

Ordinarie
Elin Norén (s)
Kjell Persson (s)
Britt-Inger Remming (m)

Ersättare
Joakim Nissinen (v)
Niklas Henriksson (mp)
Mathias Ohlson (fp)

Region Dalarna

Ordinarie

Ersättare

Handikapprörelsen

Rörelsegruppen

Ordinarie
Yvonne Törnqvist, Reumatikerdistriktet Dalarna
Fredrik Lindström, RBU

Ersättare
Annelie Eriksson, Neuroförbundet Dalarna
Christina Jaako, DHR

Medicingruppen

Ordinarie
Kjell Ivarsson, Astma och Allergi Dalarna
Therése Vestlund, ILCO Dalarna

Ersättare
Britta Strandberg, Njurförbundet
Axel Gustafsson, Elöverkänsligas förening

Hörselgruppen

Ordinarie
Anita Skagerud, HRF

Ersättare
Kristina Nord, FSDB

Psykgruppen

Ordinarie
Lars Jalkevik, FUB

Ersättare
Renata Tidebäck, Attention Dalarna

Syngruppen

Ordinarie
Helena Fridlund, SRF

Ersättare
Susanne Borg, SRF

HSO Dalarna

Gunnel Lindborg, adjungerad ledamot

Sammanträdesplan 2018

Funktionshinderrådet
22 februari, kl. 09.30 - 12.00
17 maj, kl. 09.30 - 12.00
20 september, kl. 09.30 - 12.00
8 november, kl. 09.30 - 12.00

Ordförandeträff 2018

4 april, kl. 17.00 - 19.00
22 november, kl. 15.00 - 17.00