Ledamöter i Landstingets Pensionärsråd

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ledamöter i Landstingets Pensionärsråd (LPR) mandatperiod 2015 - 2018.

Landstinget Dalarna

Ordinarie
Elin Norén (s)
Kjell Persson (s)
Gösta Sarholm (dsp)

Ersättare
Katrin Lohed Söderman (v)
Anneli Qvicker (mp)
Christer Iversen (fp)

Region Dalarna

Ordinarie

Ersättare

Pensionärernas Riksorganisation - PRO

Ordinarie
Karin Jacobson
Rolf Fällman
Kjel Midér

Ersättare
Ulla Fredriksson
Ulla Bäckström
Birgit Ivarsson

Riksförbundet Pensionärsgemensskap - RPG

Ordinarie
Bengt Halldorf

Ersättare
Anita Johansson

Sveriges Pensionärsförbund - SPF

Ordinarie
Lennart Lidström
Bo Bjerner

Ersättare
Margareta Dunkars
Tommy Gylling

Sveriges Pensionärers Riksförbund - SPRF

Ordinarie
Anders Pettersson

Ersättare
Vakant

Svenska Kommunalpensionärers Förbund - SKPF

Ordinarie
Barbro Lindroth

Ersättare
Solveig Hansson

Sammanträdesplan 2018

Landstingets Pensionärsråd
22 februari, kl. 13.00 - 15.30
17 maj, kl. 13.00 - 15.30
20 september, kl. 13.00 - 15.30
8 november, kl. 13.00 - 15.30