Ledamöter i Tolk- och hörselrådet (THR)

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ledamöter i Tolk- och hörselrådet, mandatperiod 2015-2018

Landstinget Dalarna - politiker

Elin Norén (s), ordf
Gunilla Spjotgard (m), vice ordf

Dalarnas Dövas Förening - DDF

Ordinarie
Ingvar Edwall
Liv Lunde Andersson

Ersättare
Anita Hellöre

Föreningen Sveriges Dövblinda - FSDB Dalarna

Ordinarie
Kristina Nord

Ersättare
Anne-Maj Magnström

Hörselskadades Riksförbund - HRF Dalarna

Ordinarie
Anita Skagerud

Ersättare
Bernt-Eric Spelbacken

Vuxendöva i Sverige - VIS Dalarna

Ordinarie
Göran Möller

Ersättare
Vakant

Landstinget Dalarna - tjänstemän

Landstingets Hjälpmedelscentral

Sofia Knöös, chef LDH

Tolkcentralen

Lena Rosengren, tolkcentralchef

Hörcentralen

Gunilla Fransman, verksamhetschef

Hälso- och sjukvårdsenheten / funktionhinderfrågor

Sammanträdesplan 2017

Tolk- och hörselrådet 
6 mars, 09.30 - 12.00
7 maj, 09.30 - 12.00
17 september, 09.30 - 12.00
12 november, 09.30 - 12.00