Personal

Stäng

Kontakt

Charlotte Mattsson

Avdelningschef

0243 – 49 78 09 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Personalförteckning Habiliteringen Borlänge.

Reception och ledning

Reception   0243-49 78 00
Fax   0243-49 72 67
     
Charlotte Mattsson Avdelningschef 0243-49 78 09
Berit Tunholm Medicinsk sekreterare   0243-49 72 66
Agneta Evenius                     Medicinsk sekreterare 0243-49 78 08

 

Barn och ungdom

Solveig Lundsjö Almquist   Arbetsterapeut      0243-49 78 15
Lotta Mannerhagen Arbetsterapeut 0243-49 78 26
Anette Lerström                     Arbetsterapeut              0243-49 78 35
Maria Nyström, börjar 13/8 Arbetsterapeut 0243-49 78 19
Isobel Lejbro Dietist                              023-49 05 49
Carina Jarl Kurator 0243-49 78 12
Uno Viklund Kurator 0243-49 78 34
Hanna Slott Öjenhed Logoped 0243-49 78 20
Eva Espinoza-Berg Logoped 0243-49 78 24
Göran Brandberg Läkare 0243-49 78 00
vakant Psykolog 0243-49 78 07
vakant Psykolog 0243-49 78 05
vakant Psykolog 0243-49 78 21
Lisa Ivarsson Sjukgymnast 0243-49 78 14
Lisa Kullman Sjukgymnast 0243-49 78 06
Ingegerd Hansson Salamon  Specialpedagog  0243-49 78 02
Lina Hampus Specialpedagog 0243-49 78 22
Madelene Eriksson Specialpedagog 0243-49 78 25
Erica Lindbom Sjuksköterska 010-249 90 75
vakant                          Sjuksköterska 010-249 90 75

 

Vuxen

Inga-Britt Koski Arbetsterapeut              0243-49 78 27
Maria Erhart Bergkvist Arbetsterapeut 0243-49 78 18
Ninni Bjerlöw Ahle Kurator 0243-49 78 13
vakant Kurator 0243-49 78 11
Hanna Slott Öjenhed Logoped 0243-49 78 20
Marie Dalan Psykolog 0243-49 78 10
vakant Psykolog 0243-49 78 05
Johanna Lorich Karlsson Sjukgymnast 0243-49 78 17
Kristin Larsson Sjukgymnast 0243-49 78 16
vakant Sjuksköterska 010-249 90 75
vakant Sjuksköterska 010-249 90 75
Ingegerd Hansson Salamon  Specialpedagog  0243-49 78 02