Personal

Stäng

Kontakt

Inger Bäcklund

Avdelningschef

0243 – 49 78 09 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Personalförteckning Habiliteringen Borlänge.

Reception och ledning

Reception   0243-49 78 00
Fax   0243-49 72 67
     
Inger Bäcklund Avdelningschef 0243-49 78 09
Berit Tunholm Medicinsk sekreterare   0243-49 72 66
Agneta Evenius                     Medicinsk sekreterare 0243-49 78 08

 

Barn och ungdom

Solveig Lundsjö Almquist   Arbetsterapeut      0243-49 78 15
Lotta Mannerhagen Arbetsterapeut 0243-49 78 26
Marit Jonsson Arbetsterapeut 0243-49 78 36
Anette Lerström                     Arbetsterapeut              0243-49 78 19

 

Isobel Lejbro Dietist                              023-49 05 49
Carina Jarl Kurator 0243-49 78 12
vakant Kurator 0243-49 78 34
Eva Espinoza-Berg Logoped 0243-49 78 24
Göran Brandberg Läkare 0243-49 78 00
Adriana Lindström Psykolog 0243-49 78 07
Malin Myrberg Psykolog 0243-49 78 05
Mia Lindvall Psykolog 0243-49 78 21
Lisa Ivarsson Sjukgymnast 0243-49 78 14
Lisa Kullman Sjukgymnast 0243-49 78 06
Maria Hudson, tjl Sjukgymnast 0243-49 78 20
Erik Vinsander Sjukgymnast 0243-49 78 30
Ingegerd Hansson Salamon  Specialpedagog  0243-49 78 02
Lina Hampus Specialpedagog 0243-49 78 22
Lena Henningsson Specialpedagog 0243-49 78 25
Anna Abrahamsson Sjuksköterska 010-249 90 75
Eva Rieem                          Sjuksköterska 010-249 90 75

 

Vuxen

Inga-Britt Koski Arbetsterapeut              0243-49 78 27
Veronica Hansén                 Arbetsterapeut 0243-49 78 16
Ninni Bjerlöw Ahle Kurator 0243-49 78 13
vakant Kurator 0243-49 78 11
Marie Dalan Psykolog 0243-49 78 10
Taisto Nykänen Psykolog 0243-49 78 35 
Malin Myrberg Psykolog 0243-49 78 05
Gunilla Almetun Sjukgymnast 0243-49 78 06
Mia Dammvik Sjukgymnast 0243-49 78 17
Anna Abrahamsson Sjuksköterska 010-249 90 75
Eva Rieem Sjuksköterska 010-249 90 75
Ingegerd Hansson Salamon  Specialpedagog  0243-49 78 02