Välkommen till Barn- och ungdomshabiliteringen i Falun

Stäng

Kontakt

Hanna Norström

Avdelningschef

023 – 49 05 60 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Flicka med hund. Läroverktyg. Flicka i lekrum. Handbollsspelare med rullstolar.

Barn- och ungdomshabiliteringen i Falun arbetar med barn och ungdomar i Falun och Leksands kommuner.

Det finns tre arbetslag:

  1. Arbetslag 1 - rörelsehinder eller flerfunktionshinder
  2. Arbetslag 2 - försenad utveckling och utvecklingsstörning
  3. Arbetslag 3 - Autismspektrumtillstånd

Habiliteringen i Falun
Tfn 023-49 05 10
Fax 023-49 05 13
e-post: habiliteringen.falun@ltdalarna.se