Personal

Stäng

Kontakt

Hanna Norström

Avdelningschef

023 – 49 05 60 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Personalförteckning Habiliteringen Falun.

Habiliteringen i Falun
Falu lasarett
Psilanders väg 1
791 82 Falun

Reception och ledning

Reception   023-49 05 10
Fax   023-49 05 13
     
Hanna Norström Avdelningschef 023-49 05 60
Marianne Ohls Medicinsk sekreterare  023-49 05 12
Magdalena Samuelsson         Medicinsk sekreterare 023-49 07 58
Jonna Smeds Medicinsk sekreterare   023-49 10 60


Barn och ungdom

Sara Fridborg arbetsterapeut                 023-49 05 09
Anna Sundkvist arbetsterapeut 023-49 05 14
Eva Winka arbetsterapeut 023-49 05 76
Isobel Lejbro dietist 023-49 05 49
Julia Larsson kurator 023-49 05 97
Jenny Westergren kurator 023-49 05 77
Merit Niidu logoped 023-49 05 82
Sofie Widehammar logoped 023-49 06 29
Matthias Hofmeyer läkare 023-49 05 10
Johanna Jansson psykolog 023-49 05 66
Elisabet Ekdahl psykolog 023-49 09 57
Ann Sjödén sjukgymnast 023-49 05 73
Kicki Åkerman sjukgymnast 023-49 01 47
Kim Eriksson sjukgymnast 023-49 05 75
Tracey Isaksson sjukgymnast 023-49 09 44
Carina Magnusson sjuksköterska 010-249 90 75
Jan Dahlgren sjuksköterska 010-249 90 75
Maria Testad                        specialpedagog 023-49 04 39
Åsa Engström specialpedagog 023-49 05 84


Vuxen

Sara Sollander                        arbetsterapeut              023-49 05 86
Helena Hagdahl arbetsterapeut 023-49 06 82
Marianne Ohls dietist 023-49 05 12
Metha Wahlström-Halse   konsulent    023-49 05 85
Simon Hallin kurator 023-49 03 29
Erica Karlsson kurator 023-49 05 16
Sofie Widehammar logoped 023-49 06 29
Ingalill Tjulander psykolog 023-49 03 73
Malin Isaksson psykolog 023-49 05 19
Marianne Björnfot-Cohen sjukgymnast 023-49 05 74
Karolina Hoback sjukgymnast 023-49 05 18
Carina Magnusson sjuksköterska 010-249 90 75
Iréne Alderman specialpedagog 023-49 03 13