Habiliteringens uppdrag

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I samverkan med brukaren och dess närstående ska Habiliteringen:

 

 • utreda orsakerna till svårigheter
 • bidra till att tillgodose brukarens behov ur flera perspektiv: fysiska, medicinska, psykiska, sociala och pedagogiska.
 • ge brukaren kunskap om sin funktionsnedsättning och de konsekvenser den kan medföra så att hon/han kan påverka sin livssituation
 • bidra till att brukaren får förutsättningar att utvecklas och utnyttja sina egna resurser
 • bidra till att vardagen underlättas genom att ge kunskap, stöd och vägledning både till brukaren och nätverket
 • bidra till möjligheter att träffa andra i liknande situation

Habiliteringen har också till uppgift att i samhället sprida kunskap om funktionsnedsättningar och de konsekvenser dessa kan medföra i vardagslivet.

Habiliteringen är ett komplement till samhällets övriga stödåtgärder via hälso- och sjukvård, förskola, skola, socialtjänst, kommunernas LSS-verksamhet, Försäkringskassa, Arbetsförmedling m fl.

Så här arbetar Habiliteringen

 • På Habiliteringen finns många olika yrkesgrupper som arbetar i team tillsammans med brukaren och dess nätverk.
 • Eftersom behov förändras, är det vanligt att kontakterna varierar under åren.
 • Habiliteringens arbete utgår från brukarens egna behov.
 • Åtgärder planeras gemensamt utifrån brukarens aktuella livssituation.
 • Planeringen sammanställs i en habiliteringsplan och visar vilka mål man ska sikta mot.
 • Habiliteringen erbjuder konsultativa insatser, kurser, utbildning och gruppverksamhet för brukaren och dess nätverk.
 • Habiliteringen samverkar med andra samhällsinstanser.