Habiliteringens rapportserie/efter 2003

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Habiliteringen i Dalarna producerar en egen rapportserie. Du kan beställa samtliga rapporter via e-post till habiliteringen.dalarna@ltdalarna.se.

Rapport 2003-1

Rehabiliteringsinsatser för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada i Dalarna 

Rapport 2003-1 (1,72 Mb)

Rapport 2003-2

Förväntningar på handledning

Rapport 2003-2 (1Mb) Rapport 2003-2 försättsblad

Rapport 2003-2

Neuromuskulär elektrisk stimulering vid styrketräning av vadmuskler på barn och ungdomar med Cerebral Pares

Rapport 2003-3 (342 kB)

Rapport 2003-4

Bemötande och tillgänglighet inom Hälso- och sjukvårdens verksamheter

Rapport 2003-4 (375 kB)

Rapport 2003-5

Specialcykel 

Rapport 2003-5 (704 kB)

Rapport 2004-1

Envägskommunikation eller samverkan 

Rapport 2004-1 (1Mb) Rapport 2004-01 försättsblad

Rapport 2004-2

Tidsuppfattning hos sexåringar  

Rapport 2004-2 (2 Mb)

Rapport 2004-3

Gospelprojekt i Stora Tuna Kyrka 

Rapport 2004-3 (820 kB)

Rapport 2005-1

Verksamhetsutbildning för lärande, reflektion och utveckling i habiliteringsarbete

Rapport 2005-1 (8 Mb) Rapport 2005-1 försättsblad

Rapport 2006-1

Salivationsproblematik vid Cerebral Pares 

Rapport 2006-1 (225 kB) Rapport 2006-1, försättsblad

Rapport 2007-1

Tillgång till info och självbestämmande
Rapport 2007-1 

Rapport 2008-1

Utvärdering spelhåla ITV
Rapport 2008-1 Rapport 2008-1, försättsblad

Rapport 2008-2

NP
Rapport 2008-2 Rapport 2008-2, försättsblad

Rapport 2009-1

MPOC

Rapport 2011-1

Barns delaktighet i vardagen
Rapport 2011-1 Rapport 2011-1, försättsblad

Rapport 2012-1

Sex- och samlevnadsprojketet
Rapport 2012-1 Rapport 2012-1, försättsblad

Rapport 2012-2

EBH Kommunikation
Rapport 2012-2 Rapport 2012-2, försättsblad