Habiliteringens rapportserie/före 2003

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Habiliteringen i Dalarna producerar en egen rapportserie. Nedanstående rapporter finns att beställa via e-post till habiliteringen.dalarna@ltdalarna.se.

Rapport 1989-1, Utvärdering av ASP-metoden, Arbetsterapeut - Sjukgymnast - Psykolog

Rapport 1993-1, Språk och kommunikation hos utvecklingsstörda barn

Rapport 1995-1, Utvärdering av ASP-metoden, Arbetsterapeut - Sjukgymnast - Psykolog

Rapport 1995-2, En anpassad mobil - räcker det

Rapport 1995-3, Val av skolform

Rapport 1995-4, Kvalimetern

Rapport 1995-5, Kost och nutritionsstöd till barn och ungdom inom habiliteringen i Dalarna

Rapport 1995-6, Att äta så att både kropp och själ mår bra

Rapport 1995-7, Föräldrasamverkan vid pedagogiskt stöd till barn med autism

Rapport 1996-1, En anpassad mobiltelefon - räcker det

Rapport 1996-2, Barnomsorg för alla barn - Gravt funktionshindrade barn i förskola

Rapport 1996-3, Pedagogisk bedömning - åtgärdsprogram

Rapport 1997-01, VASS-projektet

Rapport 1997-2, Lärandeprocessen i särskolan

Rapport 1997-3, Bildstödet Mora

Rapport 1997-4, Äta med myoelektrisk handprotes

Rapport 1998-1, HAPSY - HabiliteringsPsykiatrisk Synkronisering

Rapport 1998-2, Psykoterapi med intellektuellt funktionshindrade - svårigheter och möjligheter

Rapport 1998-3, Handkirurgisk utvärdering

Rapport 1998-4, Sinnesstimulering

Rapport 1998-5, Datatek

Rapport 1998-6, Att äta så både kropp och själ mår bra - slutrapport

Rapport 1999-1, Konsultationsverksamhet för barn med MBD/DAMP-liknande svårigheter

Rapport 1999-2, Handoperationer av spastiska händer

Rapport 1999-3, Hjälpmedelsmöjligheter att kompensera nedsatt begåvning/kognition

Rapport 1999-4, Samarbete sjukgymnast-föräldrar

Rapport 1999-5, Fritid och rekreation

Rapport 1999-6, Fritiden betydelse och möjligheter

Rapport 1999-7, Utvärdering av instrument för bedömning av barn med MBD/DAMP-liknande skolsvårigheter

Rapport 1999-8, Medicinsk service avseende läkarinsatser till vuxenhabiliteringens målgrupp

Rapport 2000-1, Träning av barns motoriska funktion - ett historiskt perspektiv

Rapport 2000-2, Rollen som habiliteringssjukgymnast

Rapport 2000-3, ITverkstan

Rapport 2000-4, Samtalsapparater

Rapport 2000-5, Samtalsapparater 2

Rapport 2000-6, Att tydliggöra behovet av motorisk träning för ungdomar med funktionshinder

Rapport 2000-7, Neuropsykologisk utredning - en uppgift för psykiatri och habilitering?

Rapport 2001-1, Epiliepiteam för barn och ungdomar

Rapport 2001-2, Kan handmotorisk träning påverka oralmotoriken resp kan oralmotorisk träning påverka handmotoriken

Rapport 2002-1, Rehabiliteringsbehov hos barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada i Dalarna

Rapport 2002-2, Utvärdering av Habiliteringen i Mora

Rapport 2002-3, Habiliteringsplanen ur ett föräldraperspektiv

Rapport 2002-4, Tidig kommunikation

Rapport 2002-5, Pedagogiskt utlåtande och förslag på åtgärdsprogram

Rapport 2002-6, Enkla bärbara datorer för personer med utvecklingsstörning

Rapport 2002-7, Tidsuppfattning - Begrepp, utveckling och intervention