Kurser/utbildning/fritid

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kurskatalog basutbud

Här finns Habiliteringens utbud av grupper och informationstillfällen som planeras för länet. Det finns många aktiviteter som är angelägna för alla, oberoende av vilken funktionsnedsättning som personen har. Du kan anmäla dig till en eller flera aktiviteter. Du kan välja vilken plats du önskar i länet. Har du egna förslag eller önskemål på kurser så kontakta din Habilitering.

Sommaraktiviteter

Utbud av aktiviteter i Dalarna.
Alla aktiviteter i sommarkatalogen ordnas tillsammans med studieförbund. Vid frågor kontakta konsulent Metha Wahlström-Halse, telefon 023-49 05 85.

Vuxenhabiliteringens utbildningar enligt avtal

Till personal inom kommunernas LSS-verksamheter och särskola som arbetar med vuxna personer med utvecklingsstörning och vissa andra funktionsnedsättningar.

E-utbildning

e-autism är en helt kostnadsfri webbkurs genom Autism- och Aspergerförbundet. Den är öppen för alla.