Information om kurser - Landstinget Dalarna

Information om kurser

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Habiliteringen erbjuder dig

  • intensivare insatser
  • fördjupade kunskaper och
  • möjlighet att träffa andra med liknande livssituation som din!

Du kan vara

  • barn/ungdom/vuxen med funktionsnedsättning eller
  • förälder eller
  • syskon eller
  • närstående (mormor, farfar etc) eller
  • assistent alternativt annan typ av personal.
    Utbudet vänder sig till dig som har kontakt med någon av länets habiliteringsenheter.

Katalogen innehåller

det utbud av grupper och informationstillfällen som planeras för länet inom Habiliteringen i Dalarna.
Innehållet i katalogen är sorterat efter ”typ av funktionsnedsättning”. Observera att det finns många aktiviteter som är angelägna för alla, oberoende av vilken funktionsnedsättning som personen har.
 

Du kan anmäla dig

till en eller flera aktiviteter. Du kan välja vilken plats du önskar i länet. 
 

Katalogen finns 

på alla Habiliteringar och på hemsidan www.ltdalarna.se/hab

 

Välkommen!