Personal

Stäng

Kontakt

Margareta Eriksson

Avdelningschef

0250 – 49 39 80 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Personalförteckning Habiliteringen Mora.

Reception och ledning

Reception   0250-49 39 50
Fax   0250-840 11
     
Margareta Eriksson Avdelningschef 0250-49 39 80
Elisabeth Eriksson Medicinsk sekreterare  0250-49 39 50 / 0250-49 39 67
Konsultplats                       0250-49 39 68

 

Barn- och ungdom

Vakant Arbetsterapeut 0250-49 39 90
Anna Tysk Arbetsterapeut 0250-49 39 85
Susanne Dahl Arbetsterapeut 0250-49 39 62
Isobel Lejbro Dietist   023-49 05 12
  Habiliteringsöverläkare  0250-49 39 52
Vivi Sandström Kurator 0250-49 39 54
Kajsa Raumala Barbus Kurator 0250-49 39 84
Ann-Christine Johansson Logoped 0250-49 39 64
Vakant Logoped 0250-49 39 57
Kajsa Skytt Logoped 0250-49 39 58
Daniel Persson Psykolog 0250-49 39 69
Maria Kihlström Psykolog 0250-49 39 82
Martin Anderberg Fysioterapeut 0250-49 39 86
Helena Nilsson Sjukgymnast 0250-49 39 76
Marie Wikström Sjukgymnast 0250-49 39 75
Eva Skogberg Sjuksköterska 0250-49 39 65
Jeanette Jobs Sjuksköterska 0250-49 39 63
Carina Jirsén Specialpedagog 0250-49 39 81
Annika Werkmästar Specialpedagog                0250-49 39 56

 

Vuxen

Susanne Nisbel                 Arbetsterapeut                 0250-49 39 77
Maria Brosius Arbetsterapeut 0250-49 39 51
Marianne Ohls Dietist   023-49 05 01
Metha Wahlström-Halse Konsulent 0250-49 39 70
vakant Kurator 0250-49 39 44
Hans Westgren Kurator 0250-49 39 91
Monica Eriksson Broman Logoped 0250-49 39 73
Marie Ahrling Psykolog 0250-49 39 59
Taisto Nykänen Psykolog 0250-49 39 58
Maria Daniels Sjukgymnast 0250-49 39 71
Jeanette Jobs Sjuksköterska 0250-49 39 63
Margareta Bergquist Specialpedagog 0250-49 39 53