Specialister vuxen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten kan du ta kontakt med om du vill bli bättre på att:

  • tvätta dig.
  • tvätta kläderna.
  • laga mat.
  • sköta pengar.
  • passa tider.

Målet är att du ska klara dig så bra som möjligt själv.
Du kan ringa oss om du vill veta mer om vad du kan få för hjälp.
Arbetsterapeuten har tystnadsplikt.

Dietist

Dietisten kartlägger nutritionsproblem och ger råd och stöd med kostbehandling.
Dietisten har tystnadsplikt.

Konsulent

Organiserar kurs- och gruppverksamhet för habiliteringens målgrupp. Samverkar med andra verksamheter i samhället, t ex kommunen, studieförbund och föreningar.
Konsulenten har tystnadsplikt.

Kurator

Du kan tala med kuratorn om dina problem.
Kuratorn berättar om olika sätt att få hjälp.
Om du vill hjälper kuratorn dig så att du får kontakt med andra som också kan hjälpa dig.
Kuratorn har tystnadsplikt.

Logoped

Logopeden bedömer och behandlar tal- och språksvårigheter.
Behandlar och informerar om ät- och dricksvårigheter.
Arbetar med alternativa kommunikationssätt och provar ut kommunikationshjälpmedel.
Logopeden har tystnadsplikt.

Psykolog

Med psykologen kan du prata om dina känslor och få hjälp att förstå din funktionsnedsättning.
Psykologen kan även ge stöd till din familj.
Psykologen ger även råd till personal.
Psykologen har tystnadsplikt.

Sekreterare

Sekreteraren är ofta din första kontakt med habiliteringen.
Vi jobbar i receptionen där vi bland annat sköter telefonväxeln.
Vi skriver journaler och sköter administrationen. 
Sekreterarna har tystnadsplikt.

Sjukgymnast/Fysioterapeut

Sjukgymnasten kan du ta kontakt med när:

  • Du har svårt att röra dig.
  • Du har svårt att förflytta dig.
  • Du vill veta hur du kan sköta om din kropp.

Du kan ringa oss om du vill veta mer om vad du kan få för hjälp.
Sjukgymnasten har tystnadsplikt.

Sjuksköterska

Sjuksköterskan hjälper dig med frågor om din medicin.
Sjuksköterskan har tystnadsplikt.

Specialpedagog

Specialpedagogen ger stöd till personal.
Specialpedagogen har tystnadsplikt.

Verksamhetsledning

Verksamhetschefen ansvarar för verksamheten vid habiliteringen.
Verksamhetschefen har tystnadsplikt.
Avdelningschefen ansvarar för verksamheten på enheten.
Avdelningschefen har tystnadsplikt.