Yrkesgrupper

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

De här yrkesgrupperna finns på Habiliteringen.

Arbetsterapeuter

Arbetsterapeuter utreder och tränar brukaren
så att han eller hon kan bli aktiv och självständig
i vardagen.

De arbetar för att brukaren ska utveckla
eller ha kvar sina fysiska och kognitiva förmågor.
Arbetsterapeuter utreder och behandlar
brukarens funktioner
och föreslår hur aktiviteter, boende
och skolmiljöer kan anpassas
så att det passar brukaren.

Dietister

Dietister ger stöd, råd och behandling
när det gäller mat och dryck.
De utreder också när någon har problem
med att äta eller att ta till sig näring.

Fysioterapeut/Sjukgymnaster

Sjukgymnaster/fysioterapeuter utreder
och följer upp brukarens motoriska funktioner.
Det betyder hur brukaren kan röra på sin kropp.

Konsulenter

Konsulenten organiserar kurser och grupper
för habiliteringens brukare.
De samarbetar med kommunen,
studieförbund och föreningar.

Kuratorer

En kurator har stödsamtal med brukaren
och brukarens närstående.
Kuratorn informerar om vilka stödinsatser
som samhället kan ge.
Kuratorn kan erbjuda olika verksamheter i grupp.
Ofta samarbetar kuratorn
med andra verksamheter i samhället
som Försäkringskassan, kommunen
och Arbetsförmedlingen.

Logopeder

Logopeder utreder om brukaren behöver
alternativa och kompletterande kommunikationssätt.
De förskriver hjälpmedel för kommunikation.
Logopeder utreder och behandlar
ät- och drickproblem
och problem med tal och språk.

Läkare för barn och ungdomar

Läkare utreder vad det finns för medicinska orsaker till
att barnet eller ungdomen har svårigheter.
Läkare har ansvar för den medicinska behandlingen
och uppföljning av behandlingen.
De samarbetar med andra specialistverksamheter.

Psykologer

Psykologerna utreder varför en person
har kognitiva funktionsnedsättningar
eller andra psykiska problem.
Psykologerna ger också diagnoser.
De pratar med brukaren om känslor
och hjälper brukare och dess närstående
att förstå funktionsnedsättningen.

Medicinsk sekreterare

Ofta är det sekreteraren som du har kontakt med först
när du kommer på besök till
eller ringer till Habiliteringen.
Sekreteraren arbetar med administration
och ger stöd till de andra som arbetar på Habiliteringen.

Sjuksköterskor

Sjuksköterskor ger information och råd
om omvårdnad och medicinsk behandling.
De följer också upp hur barnet mår.
Sjuksköterskorna samarbetar med
den övriga hälso- och sjukvården.

Specialpedagoger

Specialpedagoger gör utredningar i olika miljöer.
De ger stöd, följer upp och stöttar
barn i deras utveckling.
Specialpedagoger ger också råd
och förslag på insatser till barns nätverk.

Chefer

Avdelningschefer har ansvar för verksamheten
på sin enhet.
Verksamhetschef och biträdande verksamhetschef
har ansvar för Habiliteringen i hela länet.