Egenansvar

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vissa hjälpmedel får du betala själv, dessa hjälpmedel kallas för Egenansvarsprodukter.

Rådgivning Egenansvarsprodukter

Även om du får betala dessa produkter själv, kan du få råd från bland annat rehabiliteringspersonal om var de finns att köpa och hur de används.

Inköpsställen Egenansvarsprodukter

LD Hjälpmedel driver tre hjälpmedelsbutiker som finns i Borlänge, Falun och Mora.

 

Hjälpmedel du betalar en egenavgift för

För vissa personliga hjälpmedel, som motsvarar en produkt som används av de flesta, får du betala en egenavgift.

Egenavgiften motsvarar normalkostnadenför motsvarande produkt. Du betalar egenavgift för bland annat ortopediska skor och 3-hjuliga cyklar.

Om du behöver peruk av medicinska skäl finns ett högsta bidragsbelopp fastställt. Kostnad över detta belopp betalar du själv. 

Hjälpmedel du får låna

Hjälpmedel som förskrivs får du låna. De hjälpmedel som kan förskrivas benämns personliga hjälpmedel. I Landstinget Dalarna förskrivs hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar av viss personal inom hälso- och sjukvården. Du får betala en hjälpmedelsavgift när ett hjälpmedel förskrivs. Vill du veta mer om avgifter se länk till höger, Avgifter för patient/brukare.

Kostnad för vissa reparationer

Vissa reparationer och byte av förslitningsdelar på handikapphjälpmedel får du betala själv t ex däck och slang till rullstol samt batterier till hörapparater och synhjälpmedel.

Kostnad vid byte av däck och slang samt rengöring av rullstol

Kontakta vårdpersonalen om du har frågor!