Beställning av hjälpmedel

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Felanmälan

Borlänge

0243-49 78 70 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Kundservice

Borlänge Texttelefon 0243-49 78 51 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den här informationen riktar sig till dig som är förskrivare av hjälpmedel i Dalarna.

Beställning i webSesam

Du som är registrerad som användare i webSesam beställer via webSesam! Information om beställningsrutiner i webSesam sker i samband med introduktion på din enhet.

OBS! Länken nedan gäller endast landstingsinterna användare. Kommunanvändare får logga in till webSesam på sedvanligt sätt.

webSesam

Har du frågor om webSesam, kontakta websesam.support@ltdalarna.se

 

Beställning via blankett

Blankett används när hjälpmedlet inte går att beställa via webSesam eller när du inte har tillgång till webSesam.

Blanketter för beställning av hjälpmedel

Ofullständigt ifylld beställning returneras utan åtgärd. Du ska alltid fylla i namn, adress och telefonnummer på beställare, liksom kundnummer, patientuppgifter, fullständig leveransadress (inkl gatuadress och postnummer) samt telefonnummer.

Beställning skickas till:
LD Hjälpmedel
Kundservice
Box 948
781 29 Borlänge
Tel 0243-49 78 70
Fax 0243-49 78 32

 

Beställning av ortopedtekniska hjälpmedel och åtgärder

Beställning av ortopedtekniska hjälpmedel och åtgärder görs på särskild blankett "Förskrivning/beställning ortopedteknisk åtgärd". Innan du fyller i blanketten, se framtagen anvisning. Ofullständigt ifylld beställning returneras utan åtgärd.

Blankett för förskrivning/beställning ortopedteknisk åtgärd

Beställningen skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Falu lasarett
791 82 Falun
Tel 023-70 52 30
Fax 023-70 52 32

 

Beställning av inkontinenshjälpmedel

Beställning av inkontinenshjälpmedel görs i beställningsportalen, se Kontinens. Personlig inloggning krävs. Kontakta kontinenssamordnare för mer information.