Information om hjälpmedel med brukarvikt 150 kg och mer

Stäng

Kontakt

Felanmälan

Borlänge

0243-49 78 70 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Kundservice

Borlänge Texttelefon 0243-49 78 51 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Denna sida riktar sig till förskrivare av hjälpmedel inom Dalarna.

I denna översikt finns exempel på hjälpmedel som finns på marknaden för tunga personer. Översikten gör inget anspråk på att vara komplett utan skall ses som ett stöd vid beställning av dessa hjälpmedel.

Vissa hjälpmedel finns lagerlagda i LD Hjälpmedels sortiment och andra är beställningsvaror. 

Det är viktigt att förskrivare tar kontakt med Hjälpmedelscentralen för samråd om hjälpmedel så tidigt som möjligt i rehabprocessen.

Vid rådgivning av hjälpmedelskonsulent  till förskrivaren är det viktigt att föra en dialog angående hur stort hjälpmedlet kan komma att bli – går det igenom dörröppningar i hemmet eller behövs det en bostadsanpassning. Finns det personal som orkar hantera hjälpmedlet som kan bli tungt, t ex en rullstol eller en duschstol.

För beställningsvaror anges leverantörens leveranstid. LD Hjälpmedels handläggningstid tillkommer.