Hjälpmedelsguiden

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I Hjälpmedelsguiden presenteras Landstinget Dalarnas gemensamma regelverk för personliga hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar.

Hjälpmedelsguiden uppdateras löpande och LD Hjälpmedel ansvarar för redaktionella justeringar. Hjälpmedelsguiden finns endast i digital form.

Hjälpmedelsguiden omfattar personliga hjälpmedel för personer som har svårt att:

  • Bearbeta och tolka information
  • Hjälpmedel för personlig medicinsk behandling
  • Hårersättningar
  • Höra
  • Röra sig
  • Se
  • Sitta och ligga
  • Stå
  • Tala

I Hjälpmedelsguiden ingår inte förbrukningsartiklar för personer som är inkontinenta, stomiopererade eller förbrukningsartiklar för diabetiker.

I Hjälpmedelsguide LD används begreppet patient/ brukare. Den person som får vård och behandling från sjukvården, exempelvis rehabiliteringsinsatser, är patient. Den som får ett hjälpmedel förskrivet och använder det är brukare.