Avgifter och kostnader för patient/brukare

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingsfullmäktige beslutar om avgifter.

I utredningen "Grundläggande synsätt på hjälpmedel i Landstinget Dalarna", fastställd av Landstingsfullmäktige 2001-11-26—28, fastslås principer för avgifter.

Hjälpmedel förskrivs med stöd av hälso- och sjukvårdslagen, hjälpmedel är därmed en del av hälso- och sjukvårdens samlade insatser till den enskilde.

Principer för avgifter på hjälpmedel

  • Avgifter skall vara rimliga, rättvisa och skydda högkonsumenter
  • Hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvården: Kostnader för hjälpmedel finansieras och hanteras på samma sätt som övrig hälso- och sjukvård.
  • Personer med funktionsnedsättningar har samma rättigheter och skyldigheter som andra: Egenavgift, motsvarande normalkostnaden för en produkt som används av de flesta, betalas av patienten.
  • Sjukvård på lika villkor: Samma syn på hjälpmedel och besöksavgifter oavsett patientgrupp.
  • Åtgärder som kräver hälso- och sjukvårdens kompetens: Produkter som inte kräver hälso- och sjukvårdspersonal för behovsbedömning och utprovning betalas av den enskilde, s.k. "egenansvar".