Kostnader för patient/brukare

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Design

Om patienten/ brukaren önskar exempelvis en annan färg på hjälpmedlet än vad som ingår i landstingets bassortiment, betalar patienten/ brukaren en hanteringskostnad á 1000 kr + den mellanskillnad som blir mellan hjälpmedel i bassortiment och valt hjälpmedel. Moms tillkommer. Erlagda kostnader återbetalas inte när hjälpmedlet återlämnas.

 

Flytt/byte av bostad

Se avsnitt "Hjälpmedel i olika situationer".

 

Flytt av hjälpmedel vid renovering av bostad

Se avsnitt 'Teknik och service".

 

Förbrukningsdelar

Med förbrukningsdelar menas delar till förskrivna personliga hjälpmedel, som fortlöpande behöver förnyas.

Patienten/ brukaren betalar vardagliga förbrukningsdelar som inte kräver särskild teknisk kompetens för byte. Om patienten/brukaren vill ha hjälp med byte tillkommer arbetskostnad.

Patienten/ brukaren betalar moms. Undantag från denna regel är däck och slang till eldriven och manuell rullstol som är momsfritt.

Exempel på förbrukningsdelar:

  • Batterier, t ex till TENS, hörapparater, optik, dator etc.
    (Skolbarn 0–18 år erhåller gratis batterier till hörapparater)
  • Däck och slang inkl ev arbetskostnad för byte, t ex för edriven rullstol, manuell rullstol, rollator, cykel.
  • Elektroder, gel, kablar till TENS
  • Glödlampor och lysrör till optik etc
  • Madrasser standard till säng

Se även riktlinjer för respektive hjälpmedel som finns under avsnitt "06 Förteckning och riktlinjer".

 

Försäkring och betalning för borttappade hjälpmedel

Den som lånar hjälpmedel uppmanas ta kontakt med sitt försäkringsbolag för att förvissa sig om att hemförsäkringen täcker lånade hjälpmedel eller för att teckna särskild försäkring. Försäkringspremie och självrisk betalas av patienten/ brukaren.

Patienten/ brukaren ersätter landstinget för hjälpmedel som skadas, tappas bort, stjäls eller som förstörs utöver normal förslitning. Ersättning betalas innan nytt hjälpmedel erhålls. Undantag från förskottsbetalning kan göras om särskilda skäl föreligger.

För ytterligare information se dokument "Försäkring och betalning för borttappade hjälpmedel m.m".

 

Merkostnader

Landstinget Dalarna lämnar ingen ekonomisk ersättning för merkostnader som kan uppkomma i samband med användning/innehav av hjälpmedel, exempelvis ökade elkostnader p.g.a. syrgaskoncentrator, slitage på golv och kostnader för internetanslutning.

Vid betydande merkostnader bör patienten/brukaren undersöka möjligheten att söka Handikappersättning via Försäkringskassan.

 

Tillbehör

Patienten/ brukaren betalar för enkla och vardagliga tillbehör som inte har en avgörande betydelse för patientsäkerhet, behandling eller delaktighet. Patienten/ brukaren bestämmer själv om de vill köpa tillbehören eller ej.

Moms betalas alltid av patienten/ brukaren.

Exempel på tillbehör:

  • Schampo, hårborste och perukstock till peruk och toupé
  • Korg och stänkskydd till rollator

Se även riktlinjer för respektive hjälpmedel som finns under avsnitt "Förteckning och riktlinjer".

 

Transport och leverans

Se avsnitt "Teknik och service".