Förskrivning

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

För att ett hjälpmedel skall få avsedd effekt, krävs att patientens eller brukarens totala livssituation analyseras genom en allsidig och kompetent bedömning, samt att hjälpmedelsbehovet relateras till andra vidtagna eller planerade åtgärder.

Patienten eller brukaren skall ha ett reellt och aktivt inflytande i förskrivningsprocessen.