Patientens/brukarens ansvar

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hjälpmedel förskrivs till en namngiven patient/brukare som ett lån med nyttjanderätt.

Ansvar

Patient/brukare (i förekommande fall god man/förmyndare) ansvarar för hjälpmedlet under lånetiden.

När hjälpmedel förskrivs till barn är vårdnadshavaren ansvarig.

Vid förskrivning av personliga hjälpmedel undertecknar patienten/ brukaren en låneförbindelse där patientens/ brukarens ansvar framgår.

Patientens/ brukarens ansvar är:

  • Att använda hjälpmedlet på det sätt patienten/ brukaren fått information om
  • Att sköta hjälpmedlet så att det inte försämras utöver normal förslitning
  • Att vara aktsam om hjälpmedlet så att det inte tappas bort, stjäls eller förkommer på annan sätt
  • Att ta kontakt med sjukvården i Dalarna när hjälpmedlet inte fungerar
  • Att inte låna ut, sälja eller på annat sätt avyttra hjälpmedlet
  • Att inte ta med hjälpmedlet vid flytt från Dalarna
  • Att själv eller genom ombud återlämna rengjort hjälpmedel till enhet enligt överenskommelse, inom angiven lånetid, när behovet upphört eller på anmodan