Lånevillkor

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hjälpmedel förskrivs till patienten/ brukaren som ett lån med nyttjanderätt.

Patienten/brukaren (i förkommande fall vårdnadshavaren/god man) ansvarar för hjälpmedlet under lånetiden.

Om hjälpmedlet skadas utöver normal förslitning eller om det kommer bort eller om det inte återlämnas trots uppmaning kan patienten/ brukaren bli ersättningsskyldig.