Sortiment

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Upphandling

Alla offentlig verksamhet har skyldighet att upphandla hjälpmedel enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). För att bl a ta fram underlag till kravspecifikationer inför upphandling, finns ett antal sortimentsgrupper med representanter från specialist- och primärsjukvården, kommunerna samt LD Hjälpmedel.

Uppdrag

Sortimentsgrupperna arbetar på uppdrag av Beredningsgrupp Hjälpmedel. Deras uppdrag i ett länsperspektiv är att:

 • beskriva både hjälpmedel/produkter och ny teknik samt dess konsekvenser för hälso- och sjukvården.
 • säkra att sortimentet på bästa möjliga sätt tillgodoser patienternas/brukarnas behov inom ramen för lagstiftning och ekonomi.
 • utarbeta förslag till riktlinjer

Gruppernas arbete och sammansättning

Gruppernas arbete och sammansättning är utformad så att det bidrar till att vi har ett väl fungerande hjälpmedelssortiment i Dalarna. LD Hjälpmedel utser representanter i samråd med Medlemsrådet.

Hjälpmedelssortiment

Hjälpmedelssortimentet presenteras i webSesam.

Sortimentsgrupper inom Hjälpmedel Dalarnas ansvarsområde

Sortimentsgrupperna har olika arbetssätt. De flesta har fasta ledamöter medan andra bildar arbetsgrupper för olika underområden.

 • Barnhjälpmedel
 • Behandling och träning
 • Förflyttning – Arbetsstolar och manuella rullstolar
 • Förflyttning – Cyklar
 • Förflyttning – Eldrivna rullstolar
 • Förflyttning – Gånghjälpmedel
 • Förflyttning – Personlyftar och överflyttningshjälpmedel
 • Kommunikation och Kognition
 • Kontinens – Inkontinenshjälpmedel (sortiments- och referensgrupp)
 • Larm och Omgivningskontroll
 • Medicinsk behandling – Lungsektionen
 • Medicinsk behandling – Sömnlab
 • Medicinsk behandling – Barnkliniken
 • Ortopedtekniska hjälpmedel
 • Personlig vård – Antidecubitusmadrasser och sängar
 • Personlig vård – Hygienhjälpmedel

Val av hjälpmedel vid förskrivning

Patienten/ brukaren skall ha ett reellt och aktivt inflytande vid val av hjälpmedel, men det är förskrivaren som väljer specifik produkt utifrån behovsbedömningen.