Hjälpmedel i olika situationer

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hjälpmedel utgör en del av andra vård- och habiliterings-/rehabiliteringsinsatser som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdshuvudmannen, landsting och kommuner.

Hjälpmedel som skall användas i boendet, närmiljön och skolan för att underlätta det dagliga livet samt för vård och behandling förskrivs som personliga hjälpmedel utifrån Hälso- och sjukvårdslagen.

Förutom landsting och kommun, har även arbetsgivare och andra myndigheter skyldighet att erbjuda hjälpmedel.