Specialiserad palliativ vård i hemmet

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

När patient/ brukare är inskriven i Specialiserad palliativ vård i hemmet gäller samma regler som om personen skulle ha vårdats inom sluten vård. Inga patientavgifter uttas.

Kostnader för förbrukningsdelar och produkter med egenansvar betalas av patienten/ brukaren. Undantag från denna regel kan göras om produkten är nödvändig för att utföra vård och behandling.