Hjälpmedel i barnomsorg, skolomsorg och förlängd barnomsorg enligt LSS

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Verksamheten skall vara inredd och utrustad så att miljön motsvarar behoven hos dem som vistas där. Den som driver verksamheten ansvarar för utrustning och pedagogiska hjälpmedel.

Görs bedömningen att barnet har behov av individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel, förskrivs det som personligt hjälpmedel inom ramen för landstingets hälso- och sjukvårdsansvar. Kravet på grundutrustning skall vara uppfyllt innan ett personligt hjälpmedel förskrivs.