Hjälpmedel vid flytt eller byte av bostad

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Grundprincipen är att patienten/brukaren själv ansvarar för flytt av hjälpmedel och för flyttkostnader, för de hjälpmedel som kan tas med.

Flytt av fast monterade hjälpmedel inom Dalarna

Om det gäller flytt (inom Dalarna) av fast monterade hjälpmedel, exempelvis taklyft och hörselslingor, kontaktar patienten/brukaren eller förskrivaren LD Hjälpmedel för demontering, transport och eventuell montering i den nya bostaden/verksamheten. Kostnaden betalas av landstinget alternativt av kommunen om det gäller flytt till boende/verksamhet som omfattas av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.

Flytt inom Dalarna av hjälpmedel som måste monteras isär

Om det gäller flytt av hjälpmedel (inom Dalarna) som måste monteras isär för att kunna flyttas exempelvis säng kontaktas LD Hjälpmedel, Kundservice Borlänge för nedmontering, transport och montering i den nya bostaden. Kostnaden betalas av patienten/brukaren.