Hjälpmedel vid tillfällig vistelse i Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Grundprincipen är att patienten/brukaren själv svarar för att personliga hjälpmedel tas med vid resor.

Ibland är detta praktiskt omöjligt och då bör ambitionen vara att underlätta för patienter/brukare att leva ett normalt liv, även vid besök i annat landsting/kommun.

Landstinget erbjuder patienten/brukare lån av vardagliga hjälpmedel vid tillfällig vistelse i länet. Lånet är förenat med en kostnad.