Produktgrupper

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Produktgrupperna arbetar på uppdrag av och rapporterar till kundteam, samt rapporterar utåt i organisationen. Arbetet regleras i avtal mellan LD Hjälpmedel och När-/Länssjukvård.

Produktgruppernas uppdrag är att i ett länsperspektiv:

  • Beskriva ny teknik och konsekvenser för hälso- och sjukvården
  • Ge förslag på hur policy och avgifter skall tillämpas
  • Ta fram förslag på riktlinjer
  • Ge förslag på vad som kan avvecklas

Produktgrupper

ADL-hjälpmedel och träningshjälpmedel

Ansvarig: Annelie Haglind, Hjälpmedelscentralen

Bostäder inkl larm

Ansvarig: Annelie Haglind, Hjälpmedelscentralen.

Förflyttning

Ansvarig: Annelie Haglind, Hjälpmedelscentralen

Kommunikation – Hjälpmedel för hörselskadade och döva

Ansvarig: Gunilla Fransman, Hörcentralen

Kommunikation – Hjälpmedel för synskadade och blinda

Ansvarig: Therese Göras, Syncentralen

Kommunikation – Tal och språk samt kognition

Ansvarig: Agneta Lindvåg Lantz, Hjälpmedelscentralen

Medicinska behandlingshjälpmedel och hårersättningar

Ansvarig: Carina Anteskog, Hjälpmedelscentralen

Ortopedtekniska hjälpmedel

Ansvarig: Elisabeth Frisk, Hjälpmedelscentralen