Avtal

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna

Kommunerna i Dalarna; Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen samt Landstinget Dalarna har kommit överens om att fr o m 2014-01-01 inrätta en gemensam nämnd, kallad Hjälpmedelsnämnden Dalarna för att samverka kring hjälpmedelsverksamheten för de som omfattas av dels kommunernas och dels landstinget Dalarnas ansvarar enligt Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763), (HSL).

Avtal

Avtal för Hjälpmedelsnämnden

Enligt §16 i avtal för hjälpmedelsnämnden finns affärsförhållanden, kompetens och tillgänglighet reglerat i Tjänstekatalog som vid avtalets ingående är benämnd ”Samverkansavtal Tjänster och hjälpmedel år 2013 mellan kommunerna och LD Hjälpmedel”.

 

Tjänstekatalog

Samverkansavtal Tjänster och hjälpmedel år 2013 mellan kommun och LD Hjälpmedel

Bilagor till Samverkansavtal Tjänster och hjälpmedel år 2013:

Bilaga 1 Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel Dalarna - särskild överenskommelse och anvisning

Bilaga 2 Praktiska anvisningar till hemsjukvårdsavtalet gällande leg sjuksköterskors ansvarsområde

Bilaga 3 Hantering och kostnader för hjälpmedel

Bilaga 4 Beskrivning av tjänster och hur dessa betalas

Bilaga 5 Verksamhet som har avtal med kommunen för att bedriva deras verksamhet, som omfattas av detta avtal

Bilaga 6 Kontaktpersoner

Bilaga 7 Service av kommunägda hjälpmedel

Bilaga 8 Tillgänglighet

Bilaga 9 Återbetalning retursortiment

Bilaga 10 Prislista

Bilaga 11 Servicegrader

Bilaga 12 Turbilsschema Håller på att revideras

 

Avtal mellan Landstingsstyrelsen och LD Hjälpmedel inom Hörselvårdens, Tolkcentralens och Syncentralens verksamhetsområden

I avtal mellan Landstingsstyrelsen och LD Hjälpmedel träffas överenskommelse om spelregler för habilitering, rehabilitering, tolktjänst och hjälpmedel inom hörselvårdens och Syncentralens verksamhetsområden.

Grundavtal

Tjänstekatalog – Hörselvårdens verksamhetsområde (är under framtagande)

Tjänstekatalog – Tolkcentralens verksamhetsområde (är under framtagande)

Tjänstekatalog – Syncentralens verksamhetsområde (är under framtagande)

 

Avtal med entreprenör gällande ortopedteknisk verksamhet

LD Hjälpmedel upphandlar entreprenad för utprovning, anpassning och utlämning av ortopedtekniska hjälpmedel. Avtal är tecknat med Aktiv Ortopedteknik AB.

Upphandlingskontrakt Ortopedteknisk verksamhet 2014-04-01 - 2017-03-31