Vad kan jag köpa eller hyra från LD Hjälpmedel?

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

När du vänder dig till oss för att köpa eller hyra ett hjälpmedel, är du en privatperson och samma villkor gäller som när du går och köper en produkt på stan. Som köpare ansvarar du för vad du köper och hur du använder produkten.

Vi kan inte sälja eller hyra ut hjälpmedel som kräver omfattande instruktion eller handledd träning av hälso- och sjukvårdspersonal, exempelvis eldriven rullstol med anpassningar. Vi kan inte heller sälja eller hyra ut hjälpmedel som är förbundna med förskrivning av läkemedel, exempelvis inhalationsapparater och sprutpumpar. Undantag för om du redan har ett sådant hjälpmedel förskrivet och att du önskar en dubblett.

Du kan köpa eller hyra hjälpmedel som ingår i vårt standardsortiment. Om du önskar köpa andra produkter kan vi inte hjälpa dig, då får du vända dig till leverantören.

Köpa hjälpmedel

Hos oss kan du köpa funktionella produkter för din vardag, som är svåra att hitta på den öppna marknaden. Vi säljer även "enklare hjälpmedel". Exempel på produkter du kan köpa hos oss är olika grepp för att öppna krångliga förpackningar, förhöjningsdynor och förstoringsglas.

Köpa begagnade hjälpmedel

Ibland finns det möjlighet att köpa begagnade hjälpmedel som är funktionsdugliga, om det är sådana hjälpmedel som inte går att omsätta inom sjukvården. Om du köper ett begagnat hjälpmedel får du acceptera att hjälpmedlet kan ha brister utan att vara felaktigt.

Hyra hjälpmedel

Vi kan även hyra ut mer komplicerade hjälpmedel, exempelvis rullstol eller personlyft. Ofta har du motsvarande hjälpmedel i ditt boende, men kan behöva ett annat utförande för exempelvis en semesterresa.

Tillfälligt lån av hjälpmedel

Om du tillfälligt behöver låna ett hjälpmedel, exempelvis för närstående som skall besöka dig, se avsnitt "Hjälpmedel i olika situationer", stycke "Hjälpmedel vid tillfällig vistelse i Dalarna".

Reparation av hjälpmedel du köpt hos oss

Du kan vända dig till vår tekniska verkstad om du behöver få ett hjälpmedel reparerat. Du betalar material, arbetstid och eventuell reseersättning för tekniker.