Synsätt och viljeinriktning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hjälpmedel Dalarna

Hjälpmedelsverksamheten i Landstinget Dalarna baseras på författningar inom hälso- och sjukvårdens område. Verksamheten baseras även på den hjälpmedelspolicy som Hjälpmedelsnämnden Dalarna beslutade om i september 2015.

Policy och riktlinje gäller alla verksamheter som förskriver och utlämnar hjälpmedel till patient/brukare inom Hjälpmedelsnämnden Dalarnas ansvarsområde.

Syftet med policy och riktlinje är att skapa en gemensam värdegrund för Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner vid förskrivning av hjälpmedel. Policyn skall vara vägledande för hur de resurser som finns tillgängliga bäst skall användas.