Policy för handikapphjälpmedel

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Policyn utgör Landstinget Dalarnas värdegrund för på vilka grunder personer med funktionshinder ska erbjudas hjälpmedel. Policyn beslutas av Landstingsfullmäktige.

Hjälpmedelspolicy:

Personliga hjälpmedel bidrar till att personer med funktionsnedsättningar kan leva ett liv med samma rättigheter, möjligheter och ansvar som andra i samhället.

Personliga hjälpmedel är en självklar och oskiljbar del av hälso- och sjukvården.

Landstingsfullmäktige 2000-11-20, 150§