Teknik, service och återlämning av hjälpmedel

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vårdgivaren har avtal med LD Hjälpmedel, som ansvarar för att hjälpmedel som levereras av LD Hjälpmedel är:

  • Kontrollerade innan de utlämnas
  • Korrekt installerade
  • Registrerade i system för underhåll (hyreshjälpmedel)
  • Spårbara (hyreshjälpmedel)
  • Säkra
  • Underhålls enligt tillverkarens anvisning

 

Felanmälan

Hörapparater

Kontakta Hörcentralen
tel 023-49 21 29

Texttelefon

Kontakta Pedagogiska hörselvården
tel 023-49 03 50

Synhjälpmedel

Kontakta Syncentralen
tel 023-49 27 32

Proteser, skor och ortoser

Kontakta Ortopedteknisk avdelning
tel 023-70 52 30

Behandling och träning, Förflyttning, Personlig vård, Kommunikation, Larm, Omgivningskontroll, Kognition, och Medicinska behandlingshjälpmedel

Telefon: 0243-49 78 70
Texttelefon: 0243-49 78 51
Telefontid: 8-12, 13-15 mån-fre