Tolktjänst för döva

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingets ansvar för tolktjänst regleras i hälso- och sjukvårdslagen. Landstinget skall erbjuda tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, personer med dövblindhet, vuxendöva och hörselskadade.

Behov av tolk i andra situationer än vardagstolkning finansieras av respektive verksamhet, exempelvis utbildningsansvarig, Landstinget förmedlar dock tolkar även i dessa situationer.

 

Vardagstolkning

Vardagstolkning är kostnadsfri för brukaren och tolk kan beställas för de flesta situationer. Vissa begränsningar finns vid utlandsuppdrag. I Dalarna beställs tolk via landstingets Tolkcentral som erbjuder följande tolkmetoder:

  • Bokstavering i hand
  • Handskriftstolkning
  • Skrivtolkning
  • Taktilt teckenspråk
  • Taltolkning
  • TSS (tecken som stöd)
  • Tydligt tal
  • Visuellt teckenspråk

Vardagstolkning finansieras genom ramavtal med landstingsstyrelsen och genom statsbidrag.

 

Teckenspråket ett eget språk

Teckenspråket är inte tecknad svenska, utan ett språk med egen grammatik och satslära. Det är stor skillnad mellan att vara barndomsdöv och ha vuxit upp i dövas kultur med teckenspråk som första språk, jämfört med att vara vuxendöv med svenska som första språk.