Så här går en hörapparatutprovning till

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Behovsbedömning

När vi fått din vårdbegäran blir du kallad till Hörcentralen för en behovsbedömning.

Vid behovsbedömningen gör vi en hörselundersökning och samtalar om din hörselsituation. Vi utreder behovet av tekniska, medicinska och psykosociala insatser.

Kommer vi fram till att du ska prova hörapparat bestämmer vi vilken modell som passar bäst för dig. Om det är aktuellt gör vi avtryck till öroninsats.

Vid behov förmedlar vi kontakt med Pedagogiska hörselvården eller Öron-, Näs- och Halskliniken.

Besöket för behovsbedömning tar 60-75 min.

 

Utprovning

Vid det här besöket provar vi ut hörapparat och anpassar den efter din hörsel. Du får även information om hur hörapparaten fungerar och hur den ska skötas.

Hörapparaten får du prova i fyra till sex veckor för att kunna göra en utvärdering av hur den fungerar.

Besöket för utprovning tar 45-60 min.

 

Utvärdering

Nu har du fått tillfälle att prova hörapparat och vi vill veta hur du tycker att det har fungerat.

Om du tycker att ljudet i hörapparaten behöver justeras gör vi det efter dina önskemål.

Vid det här besöket diskuterar vi även om du har behov av annat hörseltekniskt hjälpmedel än hörapparat.

Finns behov av ytterligare besök bokar vi tid för det.

Besöket för utvärdering tar 30-45 min.