Hörselrehabilitering

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vi finns till för dig som har hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, tinnitus och/eller ljudkänslighet.

Har du svårt att höra/uppfatta vad andra säger så att det får konsekvenser för din kommunikation och samvaro med andra?

Störs du av tinnitusljud eller är ljudkänslig så att det får konsekvenser för ditt liv som t.ex. sömn och koncentrationsförmåga? 

Är du anhörig och upplever svårigheter p.g.a. att någon i familjen inte hör?

Till oss kan du vända dig för att få hörhjälpmedel, service, pedagogiskt och psykosocialt stöd.

Inom Hörselvården arbetar assistent, audionom, ingenjör, kurator, pedagog samt tekniker. Vi samverkar i team där även andra yrkeskategorier kan ingå som t ex logoped, läkare och sjukgymnast.

Rehabilitering och habilitering handlar om att återvinna, utveckla och bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga vid en funktionsnedsättning.

Syftet är att insatserna ska leda dig till de hjälpmedel och till de strategier som underlättar din kommunikation.

Kontakten börjar alltid med ett samtal med någon eller några av oss där dina behov klargörs samt där du får förslag på rehabiliteringsinsats. En plan upprättas i samverkan med dig.