Tolkning

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Tolkcentral Dalarna

Skomakargatan 22 781 70 Borlänge 010-249 03 01 tolkcentralen.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tolkcentralen i Dalarna förmedlar tolkuppdrag åt hörande, döva, personer med dövblindhet, hörselskadade och vuxendöva.

Tolk kan behövas för att göra kommunikationen möjlig och för att öka delaktigheten i samhället. Både hörande och döva är i lika stort behov av tolk för att kunna kommunicera med varandra.

Vi erbjuder:

  • dövblindtolkning
  • teckenspråkstolkning
  • vuxendövtolkning

Tolken förmedlar allt som sägs och tecknas i ett samtal på ett neutralt och opartiskt sätt. Tolken är bara närvarande för att göra samtalet möjligt, inte för att delta i det.

Alla på Tolkcentralen jobbar under tystnadsplikt/sekretess.  

Vår verksamhet finansieras via skattemedel och är kostnadsfri för dig som tolkanvändare.

Brukarmedverkan sker genom Tolk o hörselrådet.

Tolkpraktikant vecka 6-9.

Välkommen att beställa tolk!