Att beställa tolk

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tolkcentralen i Dalarna förmedlar tolkuppdrag åt hörande, döva, personer med dövblindhet, hörselskadade och vuxendöva. Du kan beställa tolk via denna hemsida. Du kan även använda telefon, texttelefon, e-post, brev eller personligt besök.

Din beställning tas emot av Tolkcentralens samordning, som i sin tur fördelar uppdragen mellan tolkarna. Vi har större möjlighet att ordna tolk om du kontaktar oss i så god tid som möjligt. 

Vid akuta situationer då Tolkcentralen är stängd

Vid akuta situationer då Tolkcentralen är stängd, ring 023-102 46, SOS Alarm och beställ teckenspråkstolk. 

Vid beställningen behöver vi få reda på följande:

  • När? Datum och tid. Gärna start- och sluttid för uppdraget.
  • Var? Fullständig adress till tolkplatsen, gärna med vägbeskrivning.
  • Mötesplats
  • Tolkanvändarens namn
  • Beställarens namn och telefonnummer, fax, mobilnummer och e-post
  • Vad tolkningen gäller, t ex styrelsemöte, föreläsning
  • Tolkmetod, t ex skrivtolkning
  • Förberedelsematerial, t ex sånger, dagordning

Välkommen med din beställning!

Övriga upplysningar

Kom ihåg att kontakta oss om beställd tolkning ska avbokas. 

Kontakta Tolkcentralen

E-post: tolkcentralen.dalarna@ltdalarna.se

Dag före helgdag och under juli månad är Tolkcentralen obemannad från kl 15.00. 

Telefon och telefontider:

Taltelefon: 010-249 03 01
Texttelefon: 010-190 32 94
SMS nummer: 073-123 01 20 12
Bildtelefon: tolkcentralen.dalarna@ectalk.se
Vardagar kl 08.00-12.00, 13.00-15.00

Tolkpraktikant vecka 6-9.

Besöksadress:

Skomakargatan 22, Borlänge

Postadress:

Tolkcentralen Dalarna
Skomakargatan 22
781 70 Borlänge