Tolkmetoder

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

På Tolkcentralen arbetar teckenspråks-/dövblindtolkar, teckenspråkstolkar samt vuxendövtolkar. Inom varje kategori finns det olika tolkmetoder som tolkarna använder.

Teckenspråks- och/eller dövblindtolkar

Teckenspråks-/dövblindtolkar är specialiserade på tolkning för döva och personer med dövblindhet. Dövblinda är personer som är helt eller delvis döva och/eller synskadade. Teckenspråks-/dövblindtolkar använder sig av metoderna:

 • taktilt teckenspråk 
 • visuellt teckenspråk 
 • taltolkning 
 • bokstavering i hand 
 • tydligt tal
 • dövblindtolkning

Vuxendövtolka

Vuxendövtolkar är specialiserade på tolkning för vuxendöva. Vuxendöva är personer som helt eller delvis förlorat hörseln efter språkinlärningen. Vuxendövtolkar använder sig av metoderna:

 • skrivtolkning
 • TSS (tecken som stöd)
 • handskriftstolkning 
 • tydligt tal 
 • MHS (mun och handsystemet)