Kommunikation, larm, omgivningskontroll och kognition – KLOK

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Felanmälan

Borlänge

0243-49 78 70 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Kundservice

Borlänge Texttelefon 0243-49 78 51 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Logotype KLOK, en uggla

KLOK är en avdelning inom LD Hjälpmedel. Vi arbetar över hela länet och ger stöd till förskrivare för att hitta bästa möjliga lösning för personer i behov av kommunikationshjälpmedel, larm, omgivningskontroll och kognitivt stöd.

Tekniken utvecklas ständigt och för att bistå våra kunder i att hitta bra lösningar erbjuder vi information och rådgivning, behovsbedömning, utprovning, uppföljning, temadagar, utbildning, service och support på hjälpmedel mm.

Vi som jobbar på KLOK är hjälpmedelskonsulenter som är leg arbetsterapeut, leg logoped och rehabingenjör samt hjälpmedelstekniker/ingenjörer.

Vem vänder du dig till för att få ett hjälpmedel inom dessa områden?

Är du i behov av hjälpmedel där behovsbedömning görs i hemmet vänder du dig till den kommunala hemsjukvården.

I samband med behandling på vårdcentral eller inom specialistsjukvård sker bedömning och förskrivning av hjälpmedel där.

Till dig som är förskrivare

Om du som förskrivare behöver hjälp vänder du dig till våra hjälpmedelskonsulenter. 

Blanketter för dig som är förskrivare.